Kas gali iškelti bankroto bylą?

Kaip numato Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę (1) kreditorius (kreditoriai), (2) savininkas (savininkai), (3) įmonės administracijos vadovas. Be to, esant įstatymo nustatytai sąlygai, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo privalo pateikti teismui likviduojamos įmonės likvidatorius.

Pažymėtina, kad pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo galima teikti tik tuomet, kai yra bent viena iš šių sąlygų: (1) įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų; (2) įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų; (3) įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų; (4) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. (5) įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.

atgal