Ką daryti, kai įmonė nebepajėgia grąžinti skolų?

Įvairios vidinės ir išorinės priežastys gali sukelti tokią finansinę situaciją įmonėje, kuri neleidžia jai įvykdyti prisiimtų turtinių įsipareigojimų kreditoriams, nes tam neturima pakankamai atsiskaitymo priemonių. Tokiu atveju galima teigti, kad įmonė susiduria su nemokumo problemomis.

Nemokumą reikėtų vertinti kaip finansinę būseną, kuriai esant įmonėje gali būti priimti keli skirtingi sprendimai- ji gali būti likviduojama Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka arba pasinaudojant Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatytomis procedūromis gali būti sudaromos sąlygos mokumo atkūrimui išsaugant ir plėtojant veiklą.

atgal