Kokias galimybes verslui suteikia restruktūrizavimas?

Restruktūrizuojamai įmonei šis procesas visų pirma yra galimybė teisinėmis priemonėmis apsaugoti savo pastangas pataisyti finansinę padėtį, kadangi tokiu būdu kreditoriams, nesuinteresuotiems įmonės gelbėjimu, užkertamas kelias inicijuoti skolininkui bankroto bylą.

Iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą ji turi galimybę ieškoti investuotojų, sudaryti patikimą verslo planą bei sukonkretinti savo ateities perspektyvas. Tinkamai pasinaudodama šia galimybe įmonė gali pakoreguoti susikaupusių skolų mokėjimo terminus išdėstant juos 4- 5 metų terminui, išsaugoti reputaciją bei grąžinti kreditoriams skolas.

Kreditorių reikalavimų tenkinimo bankroto procese tvarkos reglamentavimas lemia, jog įmonės kreditoriai taip pat turėtų būti labiau suinteresuoti įmonės restruktūrizavimu nei bankrotu. Galimybę kreditoriui atgauti didesnę skolos dalį restruktūrizavimo procese sąlygoja ir tai, kad skolininko turtas nusprendus jį realizuoti restruktūrizavimo procese būtų parduodamas ne likvidacine verte, kas dažniausiai nutinka įmonei bankrutavus, o galėtų būti išvystomas ir parduodamas padidėjus jo rinkos kainai.

Sėkmingas skolininko restruktūrizavimas, priklausomai nuo kreditoriaus suteiktų nuolaidų restruktūrizuojamai įmonei dydžio, suteikia galimybę atgauti 100 procentų skolos, tuo tarpu Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos duomenimis bankroto proceso metu Lietuvoje vidutiniškai grąžinama tik iki 10 procentų skolų kreditoriams.

Net jei skolininkui nepavyksta parengti kreditoriams priimtino restruktūrizavimo plano ir jis nepatvirtinamas, kreditoriai tokių įmonės pastangų neturėtų vertinti neigiamai, kadangi dėl to jie ženklių nuostolių nepatiria. Draudimai įmonei restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu parduoti savo turtą ar apsunkinti kreditorių galimybes į jį nukreipti išieškojimą restruktūrizavimui susiklosčius nesėkmingai yra nustatyti įstatyme ir užtikrina, kad įmonės skolininkės turtas be teismo leidimo nesumažės.

Paskutiniai esminiai Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimai įsigalioję 2010 m. spalio 1 d. suteikė galimybę finansinių sunkumų turinčioms įmonėms lengviau pasinaudoti restruktūrizavimo procedūromis siekiant išsaugoti veiklą ir sudarė geresnes sąlygas apsaugoti tiek kreditorių, tiek ir pačios įmonės interesus, todėl galima tikėtis, kad taikant naująsias įstatymo nuostatas padaugės ir sėkmingo įmonių restruktūrizavimo pavyzdžių.

atgal