Kas yra garantinis fondas?

Garantinis fondas yra specialus pinigų fondas, iš kurio yra skiriamos lėšos bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės darbuotojų reikalavimams dengti. Visais atvejais įmonei iškėlus bankroto bylą ir teismui patvirtinus darbuotojų finansinius reikalavimus yra teikiama paraiška lėšoms iš Garantinio fondo gauti. Šią specialios formos paraišką teisės aktų nustatyta tvarka teikia bankroto administratorius. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatyme yra numatyta, kokia didžiausia suma gali būti skiriama vienam darbuotojui. Todėl iš garantinio fondo skirtomis lėšomis nebūtinai yra padengiamas visas darbuotojui susidaręs įsiskolinimas. Susidarius situacijai, kuomet darbuotojo reikalavimas yra didesnis nei didžiausia galima iš Garantinio fondo skirtina suma, likusi darbuotojo reikalavimo suma lieka pirmosios eilės kreditorių sąraše ir dengiama iš bankroto proceso metu gautų lėšų.

atgal