Kokia tvarka tenkinami kreditorių reikalavimai?

Įmonei iškėlus bankroto bylą, teismo nutartyje yra nurodomas terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus. Pranešimus apie iškeltą bankroto bylą teismo paskirtas bankroto administratorius išsiunčia visiems jam žinomiems įmonės kreditoriams. Pasibaigus teismo nustatytam terminui, bankroto administratorius patikrina visus gautus kreditorių finansinius reikalavimus ir sudaręs jų sąrašą pateikia teismui tvirtinti.

Atkreiptinas dėmesys, kad visi kreditoriniai reikalavimai yra skirstomi į tris eiles. Pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe, taip pat fizinių ir juridinių asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją. Antrąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą ir dėl privalomojo valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų, dėl paskolų, suteiktų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, ir paskolų, gautų su valstybės ar garantijų institucijos, už kurios įsipareigojimų vykdymą garantuoja valstybė, garantija, dėl paramos, suteiktos iš Europos Sąjungos lėšų. Trečiąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai. Kiekvienos paskesnės eilės reikalavimai yra tenkinami padengus pirmesnės eilės kreditorių reikalavimus.

Kreditorių, kurių reikalavimai yra užtikrinti įkeitimu ar hipoteka, reikalavimai tenkinami pirmiausiai, tačiau tik realizavus ar perdavus kreditoriui konkretų jam įkeistą turtą.

Visi kreditorių finansiniai reikalavimai yra dengiami iš įmonės bankroto proceso metu gautų lėšų. Darbuotojų finansiniams reikalavimams dengti gali būti skiriamos lėšos iš Garantinio fondo.

atgal