Kaip vyksta įmonės bankroto procesas?

Teismui priėmus nutartį iškelti įmonei bankroto bylą, nustatomas terminas, per kurį kreditoriais gali pareikšti savo finansinius reikalavimus. Gavęs kreditorių reikalavimus ir juos patikrinęs, bankroto administratorius teikia teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašą. Teismui nutartimi patvirtinus kreditorių reikalavimų sąrašą, toliau visus procesui svarbius klausimus sprendžia kreditorių susirinkimas (arba, jei kreditorių labai daug, kreditorių komitetas). Su bankroto administratoriumi yra pasirašoma pavedimo sutartis. Viso proceso metu teismas taip pat dalyvauja bankroto procese, jam yra teikiama visa informacija apie proceso eigą.

Lietuvos teismų jurisprudencijoje pripažįstama, pagrindinis bankroto proceso tikslas – patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto. Turto realizavimo tvarka yra nustatoma kreditorių (kreditorių komiteto) susirinkimo nutarimu ir ja vadovaudamasis bankroto administratorius organizuoja turto pardavimą.

Pardavus ar kitaip realizavus įmonei priklausiusį turtą ir įstatymo nustatyta tvarka panaudojus gautas lėšas, galima konstatuoti, kad įmonės bankroto procesas yra baigtas. Teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos, kurio pagrindu ji yra išregistruojama iš Juridinių asmenų registro.

atgal