Įmonės restruktūrizavimas. Kas tai?

Įmonės restruktūrizavimą galima apibūdinti kaip procesą, kuriuo pirmiausia siekiama sudaryti palankesnes sąlygas perspektyviam verslui plėtotis, santykiams su kreditoriais sureguliuoti, pelningumui atkurti ir darbo vietoms išsaugoti. Svarbu pabrėžti tai, kad įmonės restruktūrizavimas yra teisinė galimybė ilgalaikiam jos mokumui atkurti tuo atveju, kai įmonė turi ekonominį, komercinį potencialą, kurio panaudojimui kliudo kilusios finansinės problemos.

Sunkioje finansinėje padėtyje atsidūręs subjektas siekdamas atstatyti mokumą ir norėdamas sumažinti verslo riziką, susijusią su dalies kreditorių galimu neigiamu nusiteikimu dėl jo veiklos išsaugojimo, privalo kreiptis į teismą su prašymu, kad toks procesas vyktų teisės aktų nustatyta tvarka.

atgal