Kaip vyksta įmonės restruktūrizavimas?

Teismui iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą fiksuojami jos įsiskolinimai kreditoriams, o restruktūrizavimo administratorius nustatyta tvarka sudaro skolininkui finansinius reikalavimus pateikusių kreditorių sąrašą. Lygiagrečiai visoms procedūroms nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo rengiamas įmonės restruktūrizavimo planas- verslo planas, pagal kurį subjektas ketina veikti maksimaliai iki 5 metų, ir kuriame turi būti numatytos priemonės, kaip bus gauta lėšų atsiskaityti su kreditoriais, bei kokie įmonės pertvarkymai leis atkurti jos rentabilumą.

Po 6- 7 mėnesių nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos įvyksta įmonės kreditorių susirinkimas, kuriame kreditoriams pristatomas parengtas įmonės restruktūrizavimo planas ir sprendžiamas klausimas dėl jo patvirtinimo. Kreditoriams kvalifikuota balsų dauguma planui pritarus, skolininkas iki 4- 5 metų privalės veikti jį įgyvendindamas ir prižiūrimas įmonės restruktūrizavimo administratoriaus bei kreditorių.

atgal