Kas yra supaprastintas bankroto procesas?

Vykdant teismines bankroto procedūras atsiranda teismo ir administravimo išlaidų. Ne visos nemokios įmonės turi turto ar jo turi pakankamai tokioms išlaidoms sumokėti. Tokiu atveju gali būti taikomas supaprastintas bankroto procesas. Sprendimą dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo priima teismas. Šis procesas trunka iš anksto numatytą terminą ir visus klausimus, priskirtus kreditorių susirinkimo kompetencijai, sprendžia teismas. Tokio bankroto proceso tvarka kreditorių susirinkimai nevyksta.

atgal