Įmonių restruktūrizavimo įstatymas

Įmonių restruktūrizavimo įstatymas - pagrindinis įmonių restruktūrizavimo teisinius santykius reglamentuojantis teisės normų aktas.

Įmonių bankroto įstatymas

Įmonių bankroto įstatymas - pagrindinis juridinių asmenų bankroto teisinius santykius reglamentuojantis teisės normų aktas.

Fizinių asmenų bankroto įstatymas

Fizinių asmenų bankroto įstatymas - pagrindinis fizinių asmenų bankroto procedūras reglamentuojantis teisės normų aktas.

Tarybos reglamentas Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų
Europos parlamento ir tarybos direktyva 2008/94/EB
Garantinio fondo įstatymas